Písemná zpověď / Written confession

Výběrem veřejné zpovědi zpřístupníte své doznání čtenářům. Je to rozumná volba, neboť Vám čtoucí mohou odpustit a držet palce, aby Vám odpustil i Bůh. Je na místě poznamenat, že soukromí přestalo existovat, díky tomu ho nelze ztratit. Tajná zpověď bude smazána ihned po potvrzení tlačítkem "Tak se zpovídám a prosím o odpuštění". Vyplníte-li e-mail, jméno a příjmení, přijde Vám jednou měsíčně povzbuzující dopis.

By the choice of the public confession you make accessible your confession for the readers. It s a reasonnable choice or the readers can forgive you and support you, and God will forgive you too. We can note that the private finished don t exist any more, that why it s impossible to lost it. The secret confession will be delete immediately after the confirmation by the touch. So i confess and claim the absolution. Fill in e/mail, firstname and name, one time by month will come to you an encouraging letter.


zpověď / confession
veřejná public
tajná secret
pohlaví / sex
mužské man
ženské woman

e-mail

přiložit ke zpovědi
add to the confession

jméno / firstname

přiložit ke zpovědi
add to the confession

příjmení / name

přiložit ke zpovědi
add to the confession

zpověď / confession